Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

ODDER JAGTFORENING

Bonde’s Mad, Skovdalsvej 4, 1. Sal, 8300 Odder

Torsdag d. 31. JANUAR 2019 KL. 18.30

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning 

4. Indkomne forslag

  1. 1.    Ændring af vedtægter.
  • 7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Ændres til:

  • 7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ's medlemsblad eller på hjemmesiden www.odder-jagtforening.dk eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
  • Indkomne forslag kan eventuelt vedlægges.
  • Begrundelse: Indkomne forslag kan ikke altid nå at komme med i DJ's medlemsblad. Når der er nævnt 3 muligheder er det for vi kan være sikker på at indkaldelsen kommer ud rettidig.
  1. 2.    Forslag til en tilføjelse til vedtægterne.
  • Jagtforeningens Bestyrelse forpligter sig til at gemme protokoller med bestyrelsesbeslutninger og generalforsamlingsbeslutninger.
  • Er en protokolbog fyldt op afleveres den til egnsarkivet eller museet.  
  • Begrundelse: Man kan altid finde tilbage til diverse beslutninger. Især generalforsamlingsbeslutninger er vigtige. Jagtforeningens historie vil ikke gå tabt for eftertiden.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:              Per Nymann (genopstiller ikke)

                                Erik Thrue (genopstiller)

                                Per Michael Jensen (genopstiller)

                                Kai Thygesen (genopstiller)

7. Valg af suppleanter

På valg er:              Søren Løth (genopstiller)

                                Jesper Schæfer (genopstiller)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:              Revisor:                      Carl Bank (genopstiller)

Revisorsuppleant:     Anders Sørensen (genopstiller)

9. Eventuelt

Referat 2019: GENERALFORSAMLING_referat_20190131.pdf