Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

ODDER JAGTFORENING

Bonde’s Mad, Skovdalsvej 4, 1. Sal, 8300 Odder

Torsdag d. 23. JANUAR 2020 kl. 19.00, dørene åbnes 18:30

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:            Michael Wehrs (genopstiller ikke)

                             -  Bestyrelsen indstiller Jesper Schæfer

                             Allan Knudsen (genopstiller)

                             Sten Bertelsen (genopstiller)

7. Valg af suppleanter

På valg er:            Søren Løth (genopstiller ikke)

                             Jesper Schæfer (genopstiller ikke)

                             Bestyrelsen indstiller Claes Møller Rasmussen og                                                                                         Bjarne Rittig

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:            Revisor:   Carl Bank (genopstiller)

Revisorsuppleant:     Anders Sørensen (genopstiller)

9. Eventuelt

Referat 2020: GENERALFORSAMLING_Referat_20200123.pdf