Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

24-03-2019: Jagthundetræning på Narhøj starter 24 marts.

Jagthundetræning Søndage 9:00
24. Marts start dato
Adresse: Narhøj, Falling
6 gange forår 200kr
6 gange efterår 200kr
Vi tilpasser program efter de tilmeldte hunde f.eks. deler det op i nye/hvalpe og øvede jagthunde.
Tilmeld ved at ringe til Michael 40872161 eller Kai 31557923. Mobilepay til 31557923 ved start.

31-01-2019: Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 31. jan 2019

Odder Jagtforening indkalder til ordinær generalforsamling på Skovdalsvej 4, 1. sal, 8300 Odder torsdag 31. januar 2019 klokken 18.30. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Punkterne sendes til formanden på e-mail: nymannhunting@gmail.com. Foreningen er kl 18.30 vært ved en gang stegt flæsk og persillesoves, vand og kaffe. Tilmelding til spisning er nødvendig, og skal foregå senest 28. januar til Kai Thygesen på mobil 31 55 79 23 eller vha. sms med navn på deltagere eller her på FB. Sted: Bondes Mad, Skovdalsvej 4, 1. sal, 8300 Odder. Torsdag d. 31. JANUAR 2019 KL. 18.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
1. Ændring af vedtægter.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
Ændres til:
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ's medlemsblad eller på hjemmesiden www.odder-jagtforening.dk eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
Indkomne forslag kan eventuelt vedlægges.
Begrundelse: Indkomne forslag kan ikke altid nå at komme med i DJ's medlemsblad. Når der er nævnt 3 muligheder er det for vi kan være sikker på at indkaldelsen kommer ud rettidig.
2. Forslag til en tilføjelse til vedtægterne.
Jagtforeningens Bestyrelse forpligter sig til at gemme protokoller med bestyrelsesbeslutninger og generalforsamlingsbeslutninger.
Er en protokolbog fyldt op afleveres den til egnsarkivet eller museet.
Begrundelse: Man kan altid finde tilbage til diverse beslutninger. Især generalforsamlingsbeslutninger er vigtige. Jagtforeningens historie vil ikke gå tabt for eftertiden.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Per Nymann (genopstiller ikke)
Erik Thrue (genopstiller)
Per Michael Jensen (genopstiller)
Kai Thygesen (genopstiller)
7. Valg af suppleanter
På valg er: Søren Løth (genopstiller)
Jesper Schæfer (genopstiller)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Revisor: Carl Bank (genopstiller)
Revisorsuppleant: Anders Sørensen (genopstiller)
9. Eventuelt

31-01-2019: Referat fra Generalforsamling 2019

Her er link til referat fra OJF generalforsamling 2019

29-01-2019: Biodiversitetsplan Kick Off møde den 29. januar 2019 kl. 19-21 i Pakhuset

Opslag fra Kommunen: Biodiversitetsplan - Invitation til Kick Off møde.
Odder Kommune har besluttet, at gennemføre en offentlig hørings-/idéfase inden de udarbejder Biodiversitetsplanen. Idéfasen, som skal give borgerne mulighed for at komme med forslag og idéer til planen, startes med et Kick Off møde den 29. januar 2019 kl. 19-21 i Pakhuset. Til mødet har de booket Anne Eskildsen, SEGES og Philip Hahn-Petersen, Habitats, som fortæller om biodiversitet samt virkemidler til at øge biodiversiteten. Efter mødet er der
åbent for spørgsmål og debat og allerede denne aften kan man komme med idéer til Odder Kommunes Biodiversitetsplan.
Biodiversitetsplanen vil få sin egen hjemmeside og Kick Off-mødet vil naturligvis blive annonceret der og i Odder Avis. Med venlig hilsen, Merete Johannsen, Teknik & Miljø
Biolog, Odder Kommune

25-01-2019: Vildtstriber og biodiversitet

Ny hjemmeside oplyser landmændene om mulighederne for at lave tiltag for fugle, bier, agerhøns, harer og andre vilde dyr på deres marker – uden at det går ud over driftsøkonomien. Se ny hjemmeside vedr. markvildt: https://lbst.dk/landbrug/markliv/

Husk mødet på pakhuset: TIR. 29. JAN. KL. 19.00

Inspirationsaften om Biodiversitetsplan Pakhuset Odder

23-01-2019: JKF/OEJ repræsentantskabsmøde samt generalforsamling museet 23/1. kl 19:00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde samt generalforsamling i JKF/Jægerrådet Odder og OEJ/Odderegnens Jægerråd den 23. januar kl. 19:00 på Museet, Møllevej 3-5, 8300 Odder.

10-01-2019: Madlavning 2019

Efter en, forhåbentlig, veloverstået jagtsæson er der igen blevet tid til lidt lærerigt hygge om aftenen. Derfor har vi igen i år valgt at omdanne skolekøkkenet til et gourmetkøkken for jævne jægersmænd. Der bliver glædeligt gensyn, god vin og ost mens vi laver mad. Vi starter torsdag den 10. januar 2019 kl. 18.30 i skolekøkkenet på Skovbakkeskolen. Derefter mødes vi hver anden torsdag frem til afslutningen som holdes onsdag før påske. Prisen for at lokke kokken af huse er 350,- kr. per person. Beløbet betales første gang der laves mad. Pris for mad og vin er herefter ca. 125 til 150- kr. pr. gang. Tilmelding til Sten Bertelsen på tlf. 20 96 32 50 eller på e-mail stendorthe@hotmail.com.

01-01-2019: Rævejagt og regulering i januar og februar

Der bliver arrangeret rævejagt i januar og regulering i februar. Datoer 1. januar, 20. januar, 3 februar og 24 februar. Mødested: Nørreskovvej 145. Torrild kl. 10:00
Tilmelding til Henrik Thuesen mob. 40 97 86 22.