Generalforsamling

Vitapark 69, 8300 Odder

Torsdag d. 26. JANUAR 2022 kl. 18.30 aftensmad, 19:30 er der generalforsamling
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:    
7. Valg af suppleanter
På valg er:        
                             
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:            Revisor:   Carl Bank (genopstiller)
Revisorsuppleant:     Anders Sørensen (genopstiller)
9. Eventuelt

Referat 2020 - klik her

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/