Generalforsamling

Bonde’s Mad, Skovdalsvej 4, 1. Sal, 8300 Odder

Torsdag d. 23. JANUAR 2020 kl. 19.00, dørene åbnes 18:30
 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:    Michael Wehrs (genopstilleer ikke -  Bestyrelsen indstiller Jesper Schæfer)
                             Allan Knudsen (genopstiller)
                             Sten Bertelsen (genopstiller)
7. Valg af suppleanter
På valg er:            Søren Løth (genopstiller ikke)
                             Jesper Schæfer (genopstiller ikke)
                             Bestyrelsen indstiller Claes Møller Rasmussen og Bjarne Rittig
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:            Revisor:   Carl Bank (genopstiller)
Revisorsuppleant:     Anders Sørensen (genopstiller)
9. Eventuelt

Referat 2020 - klik her

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/