Jagthundetræning

Vores hundetræning foregår i samarbejde med Falling Sognsjagtforening. 9. August 2020 kl 09:00-10.00 starter vi jagthundetræning op igen på Narhøj. Falling Jagtforening udbyder træning i de grundlæggende elementer i lydighed – det vil sige kontakt med føreren, at gå pænt i snor (uden at trække), sidde og blive siddende, dække og blive liggende. Apportering på land og i vand af dummyer, fuglevildt. Vi laver desuden en aften med introduktion til sportræning. Vi forsøger at dele holdet op i hvalpe/unghunde og øvet hunde – træningen er tilrettelagt efter principperne om positiv forstærkning. For at deltage i træningen skal hunden have en ansvarsforsikring og være vaccineret efter gældende regler. 150,- kr. for 4 gange. Af hensyn til tilrettelæggelsen af træning mv. bedes du tilmelde dig på mail kaithygesen@hotmail.com eller til Kai på 31557923.
Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at ringe til instruktør Jens Erik Fisker 89381706.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/