Rågeregulering

Regulering af Råger i Odder og omegn
Odder Jagtforening påregner at stå for regulering af råger i et antal kolonier i og omkring Odder.
Reguleringen sker fra 1. maj og efter aftale med lodsejere og kræver tilladelse fra myndighederne. De aktuelle reguleringer og tidspunkterne herfor kan derfor ikke oplyses på forhånd, men hvis man er interesseret i eventuelt at deltage, så kan man henvende sig til Steen Bertelsen på telefon 20963250.
Odder jagtforening lægger på baggrund af interesse tilkendegivelserne et program for reguleringerne, og sørger for optimal sikkerhed og adfærd under reguleringerne.
 
 Regelsæt:

  1. Alle skytter skal have jagttegn, men behøver ikke at være medlem af Odder Jagtforening
  2. Der skal til hver regulering være egnet hund tilstede
  3. Der skal altid være en fra bestyrelsen til stede under reguleringen og han er ansvarlig for afviklingen og sikkerhed
  4. Den ansvarlige kan til enhver tid stoppe reguleringen, eller bede en person om at gå
  5. Alle anvisninger mht. sikkerhed og skudvinkler skal overholdes
  6. Alle skytter møder med funktionelle og korrekt indskudte våben, der er godkendt til regulering
  7. Der skal forevises gyldig  jagttegn og våbentilladelse på det våben der ønskes anvendt
  8. Den ansvarlige har kopi af diverse tilladelser fra Odder Kommune og miljøstyrelsen
  •  

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/