Regulering af Råger i Odder og omegn
Reguleringen af rågeunger på de kommunale arealer bliver i år varetaget af Jægerrådet Odder.
Der skydes mandag-fredag fra kl 18.30 til max 15 min før solnedgang, endvidere vil der også blive skudt lørdag kl 9-12.
De enkelte foreninger står som ansvarshavende 1 dag om ugen.
Mandag- Odder Jagtforening
Tirsdag- Randlev Bjergager Jagtforening
Onsdag- Falling Jagtforening
Torsdag- Hov Strandjagtforening
Fredag- Gylling Jagtforening
Lørdag går på skift
Alle medlemmer af en af disse jagtforeninger er velkommen til at deltage i reguleringen på alle dage, og ikke kun på den som egen forening er ansvarshavende for.
Der mødes altid ind på P-plads ved Skovbakken, der bliver opdelt hold, som sendes ud til de områder, vi skal regulere i.
Der må kun skydes med salonriffel cal 22LR eller med 5.5 luftgevær. Dette er et krav som Odder kommune har stillet.
Forventet 1. skydning d. 9. maj og forventet slutdato er den 11. juni.
Husk jagttegn og riffeltilladelse.
Ved spørgsmål kontakt Sten Bertelsen mobil 20 96 32 50
 
Parole: Rågeregulering i Odder Kommune
- Der skal fremvises Jagttegn og våbentilladelse HVER gang
- Der må skydes i hverdagen fra 18.30 til max 15 min før solnedgang. Lørdag fra 9-12
- Der må kun anvendes Salonriffel cal. 22LR og 5.5 mm Luft, dette er et krav udstedt af Odder Kommune
- Der må kun deltage jægere som er medlem af en jagtforening i Odder Kommune
- Der må ikke skydes under 60 grader og helst udover mindst bebygget område
- Der skal bæres synligt afmærkning, som er udleveret af Odder Kommune
- Alle nedlagte fugle skal fjernes
- Den ansvarlige for reguleringen, skal notere hvor mange jægere, hvilke foreninger de kommer fra samt notere nedlagte råger og i hvilken koloni de er nedlagt. Dette skal sendes til Steen Bertelsen på mail stendorthe@hotmail.com senest dagen efter afholdt regulering
- Det anbefales at bruge høj skydestok
- Alt affald skal medtages
- Husk at du selv skal notere nedlagte råger på dit personlige vildtudbytte
  •  

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/