Mårhund

Mårhundekoordinator maarhundodder@gmail.com Tobias Nørmark 51883411 og Claes Møller-Rasmussen 26750140

Status 2021:     7  Mårhunde i Odder kommune pr. 16. marts
Status 2020: 110  Mårhunde i Odder kommune
Status 2019:   93 Mårhunde i Odder kommune
Status 2018:   45 Mårhunde i Odder Kommune


Hvad er en mårhund og er den et problem her i Odder? Ifølge miljøstyrelsen er mårhunden en invasiv art som stammer fra Asien og blev udsat i det vestlige Sovjet i halvtredserne, hvorfra de blandt andet har spredt sig til Polen, Tyskland, Baltikum og Finland. Bestanden af Mårhunde i Jylland stammer formentlig fra undslupne individer fra pelsdyrfarme samt nogle invaderet fra Tyskland. For 15 år siden var der måske kun et par håndfulde men nu vurderes der at være ca. 2-3000 individer i Danmark. Mårhunden lever i fugtige områder nær søer og åer, rørskov og bevoksninger med rig undervegetation. De får i gennemsnit 10,8 hvalpe og kan formere sig meget hurtigt. To mårhunde kan på tre år blive til flere hundrede. Den vejer op til 10kg og er et altædende rovdyr og har ådsler, fisk, pattedyr og ikke mindst fugle på menuen.
Hvorfor bør den så reguleres her i Odder & Omegn?
Mårhunden kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr f.eks. ræv og grævling. Den udgør også en trussel mod fugle og små pattedyr, den kan svømme og det gør ræven ikke. Den kan udrydde vores beskyttede og truede dyr. Den kan også være bærer af rabies samt den farligere bændelorm Echinococcus multiloculus, som kan være dødelig for mennesker, men parasitten kan også sprede sig til hjemmehørende vildt (kilde Miljøstyrelsen).
Vi har en stor kystlinje i Odder kommune og antallet var 45  mårhunde i kommunen i 2018 og 93 i 2019 (trafikdræbt, fanget eller skudt). Naturstyrelsen hjælper og sætter halsbånd i judashunde som så viser vejen til resten af ”familien”. Mårhundeproblemet går værst ud over de jordrugende fugle og det frygtes at vores fauna kan ændre sig meget, som det er set i Polen og ikke mindst Finland. Det er ikke sjældent at et andehul halveres efter besøg af mårhund. Dette bekymrer naturligvis jægerne, men også landmænd samt natur- og fugleinteresserede, som nøje bør følge udviklingen og gøre en indsats før det er for sent. Jægerere regulerede ca. 7.800 mårhunde i 2019 i alt.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/